Naar de inhoud gaan

Veiligheid, kwaliteit & plezier op het water.

Gedragscode

Gezamenlijke afspraken tussen alle betrokkenen bij NWD-vaarlocaties.

Deze gedragscode stelt de minimale eisen vast aan gedrag, interacties en verantwoordelijkheden binnen onze aangesloten locaties. Het dient als een leidraad om ervoor te zorgen dat alle cursisten, instructeurs en medewerkers kunnen genieten van een respectvolle en inclusieve watersportgemeenschap. Belangrijke onderwerpen zoals omgangsnormen, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, alcohol- en drugsbeleid, en het gebruik van materialen worden hierin geadresseerd.

We erkennen de unieke identiteit van elke NWD-locatie en geven hen de ruimte om deze gedragscode aan te vullen met eigen specifieke regels en richtlijnen. Dit zorgt ervoor dat elke locatie maatwerk kan leveren dat aansluit bij hun specifieke omstandigheden en gemeenschap, terwijl de kernwaarden van veiligheid, respect en gemeenschapszin behouden blijven.