Naar de inhoud gaan

Veiligheid, kwaliteit & plezier op het water.

Privacyverklaring

Nationaal Watersportdiploma, gevestigd aan Wilhelmina van Pruisenweg 35, 2595AN Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.nationaalwatersportdiploma.nl
Wilhelmina van Pruisenweg 35
2595AN Den Haag
085 - 782 27 77

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nationaal Watersportdiploma verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • E-mailadres
  • Profielfoto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Nationaal Watersportdiploma verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij verzamelen en verwerken gegevens van personen jonger dan 16 jaar omdat zij deelnemen aan onze watersportopleidingen. Deze gegevens worden opgeslagen om hen later verder te kunnen laten werken aan hun diploma. Doordat de boeking voor de opleiding door de ouders of voogd wordt gedaan, gaan wij ervan uit dat zij toestemming hebben gegeven voor het verwerken van deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nationaal Watersportdiploma verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Het bijhouden van een landelijk register van watersportdiploma's
  • Het bijhouden van de voortgang van deelnemers aan watersportopleidingen

Om de door u geboekte vaaropleiding te verzorgen is het noodzakelijk uw vorderingen bij te houden. Uw NWD-locatie doet dat in het digitale systeem op nationaalwatersportdiploma.nl. Het NWD ontvangt uw gegevens doordat uw NWD-locatie uw gegevens in het systeem invoert. Het NWD beheert deze gegevens alleen en maakt daar verder geen gebruik van.

Het verstrekken en verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om de overeenkomst voor het verzorgen van uw vaaropleiding volgens de NWD-regels uit te voeren. Deze noodzaak is dan ook de wettelijke grondslag voor het verstrekken en verwerken van uw gegevens.

Instructeurs van uw NWD-locatie hebben alleen inzage in uw naam, uw diploma's, vorderingen en de notities van instructeurs daarbij. Zij hebben deze inzage alleen in de periode waarin u les krijgt en alleen wanneer de instructeur in die zelfde periode les geeft.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nationaal Watersportdiploma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Nationaal Watersportdiploma deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nationaal Watersportdiploma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nationaal Watersportdiploma gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nationaalwatersportdiploma.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Nationaal Watersportdiploma zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Nationaal Watersportdiploma wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nationaal Watersportdiploma neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nationaalwatersportdiploma.nl.