Naar de inhoud gaan

Veiligheid, kwaliteit & plezier op het water.

Kwaliteitseisen

De eisen voor deelnemende vaarlocaties die de drie pijlers veiligheid, kwaliteit en plezier moeten waarborgen.

Of je nou consument of instructeur bent, je wilt er zeker van zijn dat de vaarlocatie waar je komt voldoet aan de juiste eisen. Daarom hebben wij een aantal kwaliteitseisen opgesteld die deelnemende vaarlocaties moeten waarborgen. Deze eisen zijn onderverdeeld in drie pijlers: veiligheid, wet- & regelgeving en kwaliteit.

Het NWD controleert de vaarlocaties op deze eisen. Zo zorgen we ervoor dat jij als consument of instructeur altijd op een veilige, kwalitatieve en plezierige manier kunt varen.

Veiligheid & Gezondheid

 • Cursisten zijn in elke bootsoort verplicht zwemvesten of reddingsvesten (met CE-markering) te dragen. Bij jachtzeilen is het dragen van een reddingsvest (met CE-markering) altijd verplicht.
 • Cursisten zijn onder bepaalde omstandigheden verplicht een goedpassende helm (met CE-markering) te dragen, kielboot en jachtzeilen uitgesloten.
 • De vaarlocatie hanteert een strikt rookvrij beleid (inclusief e-sigaretten en vapes). Dit betekent dat er niet wordt gerookt door, of in het zicht van, minderjarigen, ook niet buiten op het terrein van de vaarlocatie. In binnenruimten is roken verboden.
 • Gebruik van soft- en harddrugs zijn strikt verboden.
 • Alle betaalde medewerkers en aandeelhouders zijn in het bezit van een geldig Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG is drie jaar geldig en dient daarna opnieuw aangevraagd te worden.
 • Alle vrijwilligers, opdrachtnemers, betaalde medewerkers en aandeelhouders hebben de gedragscode NWD ondertekend en handelen hier zodoende naar. De gedragscode dient jaarlijks aan de start van het vaarseizoen opnieuw getekend te worden.
 • Elke locatie beschikt over een vertrouwenscontactpersoon (VCP), waar betrokkenen terecht kunnen.

Wet- & Regelgeving

Uiteraard dienen de deelnemende vaarlocaties zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving. Enkele zaken die we daarbij willen uitlichten:

 • Consumenten zijn verzekerd tegen een faillissement van de vaarlocatie middels een insolventieverzekering.
 • Alcohol, drugs en rookwetgeving wordt nageleefd en indien alcohol wordt geschonken is er een geldige vergunning hiervoor.
 • De accommodatie beschikt over een brandmeldinstallatie (BMI). De installatie wordt jaarlijks onderhouden middels een onderhoudscontract en is in het bezit van een (wettelijk verplicht) inspectiecertificaat.
 • Alle medewerkers, vrijwilligers en opdrachtnemers zijn voor arbeidsongeschiktheid verzekerd.
 • Installatiewerk heeft - waar nodig - de benodigde keuringen en (SCOPE) certificeringen (denk aan zonnepanelen, meterkasten, etc.).
 • De accommodatie heeft een geldig legionellabeheersplan en leeft deze na.
 • Keuken en horeca voldoen aan de HACCP-richtlijnen.

Kwaliteit

 • Vaarlocatie handhaaft de gestelde ratio's instructeur/lesboten
 • Vaarlocatie handhaaft de gestelde ratio's instructeur/cursisten
 • Vaarlocatie handhaaft de gestelde ratio's lesboten/volgboten
 • Vaarlocatie is in het bezit van een rescue vloot die recht doet aan vaarwater, weersomstandigheden en type lesboten.
 • Vaarlocatie is in staat haar eigen instructeurs op te leiden.
 • Vaarlocatie biedt instructeurs her- en bijscholingen (zowel theoretisch als praktijk) jaarrond aan.
 • Vaarlocatie heeft altijd minimaal één gekwalificeerde I4 of hoger aanwezig tijdens de uitvoer van NWD-gerelateerde activiteiten.