Naar de inhoud gaan

Veiligheid, kwaliteit & plezier op het water.

Vertrouwenspersoon

Ondersteuning en advies bij ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang en geeft steun en advies aan personen die te maken krijgen met ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is de verzamelnaam voor agressie, pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie.

Daarnaast kan je bij een vertrouwenspersoon terecht als je een integriteitskwestie wil bespreken omdat je geconfronteerd wordt met mogelijke overtredingen van wettelijke regels of (veiligheids-) regels die gelden binnen de organisatie.

De vertrouwenspersoon:

  • Zorgt voor adequate opvang van personen die te maken hebben met ongewenst gedrag en/of schendingen van integriteit;
  • Biedt een luisterend oor;
  • Kijkt in eerste instantie naar mogelijke oplossingen in de informele sfeer (de-escalatie);
  • Bespreekt met jou welke andere oplossingsrichtingen er zijn en schetst de gevolgen van deze mogelijkheden;
  • Begeleidt je, maar alleen wanneer jij dit wenst en jij houdt de regie over het verloop va het proces;
  • Kan je ook wijzen op andere hulpverlenende instanties of zorgprofessionals;
  • Heeft geheimhoudingsplicht.

Ervaar je ongewenst gedrag tijdens je werkzaamheden bij een vaarlocatie aangesloten bij het NWD? Dit nemen we serieus. Het Nationaal Watersportdiploma biedt alle vrijwilligers, opdrachtnemers, instructeurs, en medewerkers toegang tot een vertrouwenspersoon. Voor hulp en begeleiding in dit proces kun je terecht bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van jouw vaarlocatie. Je staat er niet alleen voor.

De vertrouwenspersoon van het Nationaal Watersportdiploma is Evert-Jan van den Brink. Evert-Jan heeft veel ervaring opgedaan als advocaat en mediator bij het oplossen van problemen en neemt deze kennis en kunde mee in zijn rol als vertrouwenspersoon. Daarnaast is Evert-Jan toegankelijk en empathisch en kan hij als strategisch denker jou ondersteunen bij het vinden van een oplossing die het beste bij jou past en jou optimale bescherming biedt om een veilige en plezierige werkomgeving voor jou te behouden.

Evert-Jan is telefonisch bereikbaar onder nummer: 06 538 168 90 en per mail: .

Evert-Jan van den Brink