Naar de inhoud gaan

Veiligheid, kwaliteit & plezier op het water.

Kwaliteitscommissie

De kwaliteitscommissie bewaakt de kwaliteit van aangesloten locaties bij het Nationaal Watersportdiploma.

De kwaliteitscommissie (KC) heeft als doel om de kwaliteit van aangeboden activiteiten op de vaarlocaties te borgen en te verbeteren. In de KC zitten experts uit de watersportsector, met jarenlange ervaring op verschillende locaties. De KC heeft onder meer de volgende taken:

  • Het ontwikkelen en bewaken van de inhoud van de kaderopleidingen en diploma-eisen voor de consument.
  • Het formuleren van veiligheids en kwaliteitseisen voor vaarlocaties.
  • Het verzorgen van een intake proces van nieuwe vaarlocaties, waarbij wordt bekeken of een locatie aan de NWD eisen voldoet.
  • Het controleren van aangesloten vaarlocaties, in samenwerking met onafhankelijke controleurs.

Daarnaast is de kwaliteitscommissie het belangrijkste adviesorgaan van het NWD bestuur op het gebied van technische en kwaliteitszaken. De KC wordt in haar werkzaamheden ondersteund door het secretariaat.

Voor de kwaliteitseisen die gesteld worden aan vaarlocaties verwijzen we je naar de kwaliteitseisen.