Naar de inhoud gaan

Veiligheid, kwaliteit & plezier op het water.

Statuten en reglementen

De statuten en reglementen van het Nationaal Watersportdiploma.

Als vereniging hebben wij statuten opgesteld die de grondslag vormen voor onze organisatie. Hierin zijn onder andere de doelstellingen van de vereniging vastgelegd, de wijze van benoeming van bestuursleden en de wijze van besluitvorming.

De statuten zijn vastgesteld op 24 januari 2024 en zijn hieronder te downloaden.