Naar de inhoud gaan

Veiligheid, kwaliteit & plezier op het water.

Hoe kunnen we helpen?

Hoe is de diplomalijn van het Nationaal Watersportdiploma opgebouwd?

Ontdek de diplomalijn van het NWD: flexibel en modulair. Pas je leertraject aan en behaal diploma’s voor specifieke vaartuigen en vaardigheden.

Laatste update

Het Nationaal Watersportdiploma (NWD) biedt een moderne, flexibele en realistische manier om te leren watersporten. Onze vernieuwende diplomalijn, die is gebaseerd op een modulaire opzet, stelt cursisten in staat hun leertraject aan te passen aan hun persoonlijke behoeften en doelen. In dit artikel leggen we uit hoe de diplomalijn is opgebouwd, inclusief de structuur van disciplines, cursussen, niveaus en modules.

Disciplines en cursussen

Een discipline is het startpunt voor elk behaald diploma. Bij het NWD werken we op dit moment met zes disciplines:

Binnen elke discipline worden meerdere cursussen aangeboden, aangepast aan verschillende doelgroepen. Bij het jachtzeilen maken we bijvoorbeeld onderscheid in vier verschillende vaargebieden:

 1. Binnenwater
 2. Ruim binnenwater
 3. Waddenzee en Zeeuwse Stromen
 4. Kustwater en open zee

Terwijl de overige disciplines gebruik maken van leeftijdscategorieën:

 1. Jeugd (6-12 jaar)
 2. Jongeren (10-14 jaar)
 3. (Jong)Volwassenen (vanaf 14 jaar)

Voor meer informatie over de leeftijdscategorieën, zie Hoe werken de leeftijdscategorieën van het NWD?.

Niveaus, programma's en vaartuigen

Elke cursus bestaat uit vier niveaus: 1 t/m 4 (geschreven als nummers). De combinatie van een cursus en een niveau noemen we een programma. Zo is er bijvoorbeeld het programma "Zwaardboot 1-mans Jongeren 1".

Aan elk programma zijn specifieke vaartuigen gekoppeld die door het NWD als geschikt zijn beoordeeld. We noemen het bewust vaartuig omdat het voor bijvoorbeeld de Zwaardboot 1-mans discipline gaat om bootsoorten, voor het windsurfen om het type plank en voor het jachtzeilen om de lengte en CE-categorie van het schip.

Belangrijk om te beseffen is dat een NWD-diploma altijd gekoppeld is aan een specifiek vaartuig. Dit maakt de diploma’s realistischer; zo getuigt een kielbootdiploma behaald in een Brisling, Valk of Tirion 21 van verschillende (motorische) vaardigheden.

Als instructeur kun je dus nooit een cursist een diploma geven zonder deze aan een specifiek vaartuig te koppelen. Als een cursist gedurende één cursus in verschillende typen vaartuigen vaart, overleg dan met je vaarlocatie of je verschillende diploma’s uitgeeft. Elk diploma moet een eerlijke reflectie zijn van de vaardigheden die in dat specifieke vaartuig zijn geoefend.

Modules

Elk programma is flexibel opgebouwd uit modules, die specifieke competenties bundelt die met elkaar samenhangen. Dit gestructureerde systeem biedt zowel instructeurs als cursisten duidelijke handvatten en bevordert een systematische leerervaring. Hier zijn enkele voorbeelden van modules:

 • Basis: Bevat competenties zoals 'optuigen en aftuigen', 'windoriëntatie' en 'roerbediening'.
 • Handeling: Omvat competenties zoals 'overstag gaan', 'gijpen' en 'opkruisen'.

Als instructeur werk je voornamelijk op basis van deze modules, waardoor je gemakkelijk een dag kunt plannen en structureren. Zo kun je een lesdag beginnen met:

"Vandaag starten we met herhaling van de basismodule, die we gisteren al hebben ingeoefend. Als iedereen dit goed beheerst, gaan we verder met de module Handeling, waarin we beginnen met het oefenen van de overstag."

Of een module aangeboden kan worden is afhankelijk van omstandigheden zoals het type vaartuig, het vaarwater en het weer. Bijvoorbeeld, de module 'bomen' is alleen mogelijk in ondiep vaarwater, terwijl 'varen op golven' specifieke weersomstandigheden vereist. In de praktijk zal je zien dat vaarlocaties zich specialiseren in bepaalde modules, afhankelijk van hun vaarwater en vaartuigen, en daarmee misschien bepaalde modules ook niet aanbieden. Om dat te faciliteren, en omdat ook lang niet alle modules benodigd zijn om een basisniveau te behalen, onderscheiden we twee typen modules:

 1. Kernmodules: Deze vormen de ruggengraat van het programma en bevatten de competenties die we aanraden om je als cursist verder op te kunnen ontwikkelen.
 2. Keuzemodules: Deze modules zijn optioneel en bedoeld voor cursisten die zich binnen een programma verder willen verdiepen of verbreden. Ze bieden instructeurs ook de flexibiliteit om de lessen aan te passen aan de huidige (vaar)omstandigheden. Zo is de module 'bomen' geschikt voor een windstille dag, terwijl de module 'trapeze' ideaal is voor winderige dagen.

Dit modulaire systeem biedt duidelijke voordelen: het stelt cursisten in staat om hun leerervaring te personaliseren en stelt instructeurs in staat om efficiënt en effectief onderwijs te bieden, aangepast aan zowel de behoeften van de cursist als de omgevingsfactoren.

Competenties en eisen

Elke module bevat competenties, die beschrijven welke vaardigheden een cursist moet bezitten. Competenties zijn generiek en komen in verschillende cursussen terug, zo bevat elk programma de competentie 'Windoriëntatie'. De eis is uniek en beschrijft wat een cursist moet kunnen binnen een cursus, niveau en competentie.

Een eis richt zich altijd op het resultaat, en laat achterwege hoe dat resultaat bereikt wordt. In het voorbeeld hierboven wordt bijvoorbeeld niet beschreven hoe de joystick bediend wordt of hoe het voetenwerk dient te zijn. Dit is namelijk afhankelijk van het vaartuig en de filosofie van de vaarlocatie, en laten we dus aan de vaarlocatie over.

Diploma’s

Binnen de NWD-structuur worden diploma’s uitgereikt op basis van individueel behaalde modules. Elke cursist volgt namelijk een persoonlijk programma dat bestaat uit kern- en keuzemodules. Dit maakt het mogelijk om een flexibel leertraject te bieden.

Belangrijk voor deze opzet is dat eenmaal behaalde modules niet verlopen. Dit is vooral relevant omdat veel NWD-cursisten hun opleiding in de zomer volgen en vaak pas het volgende jaar terugkeren. Traditionele vorderingenstaten, die na één vaarseizoen verlopen, sluiten hier niet goed op aan. Als een cursist bijvoorbeeld alle vereiste vaardigheden beheerst maar niet in staat is geweest het varen met trapeze te oefenen, kan onder het CWO-systeem formeel geen diploma worden uitgereikt. Met het NWD-systeem heeft de cursist echter wel een geldig bewijs van zijn of haar competenties, maar zal enkel de trapezemodule nog niet afgerond zijn. Dit bewijs blijft geldig en kan ook jaren later nog worden gebruikt op elke vaarlocatie, wat de waarde van het NWD-diploma significant verhoogt.

Wanneer een cursist binnen één cursus meerdere modules succesvol afrondt, worden deze modules samengevoegd op één (fysiek) diploma. Zo is elk diploma een eerlijke weerspiegeling van de competenties die de cursist binnen het specifieke programma heeft behaald. Als instructeur is het niet nodig om modules af te ronden die nog niet op niveau zijn, of die door omstandigheden niet konden worden aangeboden, om toch een geldig diploma uit te reiken. Dit zorgt ervoor dat de diploma’s accuraat weergeven wat een cursist werkelijk kan, zonder de druk om onvoltooide of niet aangeboden modules af te ronden.

Conclusie

Door de leerervaring te personaliseren en aan te passen aan de omstandigheden van het vaarwater en de vaartuigen, verzekert het NWD dat de diploma’s die het uitgeeft, zowel realistisch als relevant zijn. Dit maakt het NWD een waardevol en vooruitstrevend programma binnen de watersporteducatie, klaar om zowel nieuwkomers als ervaren watersporters op hun reis te begeleiden.

Wil je meer weten over de diplomalijn van het NWD, neem dan contact op met je vaarlocatie of bezoek het helpcentrum voor meer informatie. Veel vaarplezier!

Veelgestelde vragen

Klaar voor een nieuwe uitdaging?

Boek een NWD cursus!

Wil je op zeilkamp, leren windsurfen of gaan jachtvaren? Boek een cursus bij een NWD aangesloten vaarschool!