Naar de inhoud gaan

Veiligheid, kwaliteit & plezier op het water.

Terug naar alle artikelen

Achtergrond: Tijd voor een kwaliteitsimpuls voor de Nederlandse watersportsector

·achterban

Vandaag introduceren wij, als groep vaarscholen, het Nationaal Watersportdiploma (NWD) - dé nieuwe standaard in veiligheid, kwaliteit en plezier op het water. Ons doel is helder: een kwaliteitsimpuls geven aan de gehele sector. Maar waarom nu, en hoe zien wij het watersportlandschap van de toekomst voor ons?

Aanleiding

Iedereen weet dat de watersport in Nederland een divers landschap is, waar de consument - als het aankomt op vaaropleidingen - keuze heeft tussen verenigingen, scouting en (commerciële) vaarscholen. Al onze locaties waren tot voor kort aangesloten bij de Commissie Watersport Opleidingen (CWO). Echter, ondanks de waarde en het fundament dat de CWO biedt, hebben wij ondervonden dat dit systeem niet langer effectief inspeelt op de diversiteit van ons landschap.

Dit is grotendeels te wijten aan de organisatiestructuur, die niet flexibel genoeg is om adequaat op marktveranderingen en de behoeften van verschillende typen cursisten te reageren. Ontwikkelingen van de CWO gingen te langzaam of niet in de richting die wij voor ogen hadden. We kijken daarom uit naar een nieuwe organisatie: een vereniging met directe inspraak.

Eén sterk merk

De toekomst die wij voor ogen hebben, is een gebonden landschap met één diplomalijn, een wens waar wij actief naar toe werken, samen met het Watersportverbond. Het is essentieel dat we daarbij de verschillen tussen verenigingen, vaarscholen en eventueel scouting erkennen. Elk leidt een ander type cursist op, die baat heeft bij een opleidingsstructuur en kwaliteitseisen die aansluit bij hun specifieke behoeften.

Daarbij is een sterk merk van belang, met een moderne uitstraling, die zichtbaar is voor de consument. Op die manier kunnen we de consument beter voorlichten en hen enthousiasmeren voor de watersport. Andersom moet de consument erop kunnen vertrouwen dat aangesloten locaties bij dit merk van de hoogste kwaliteit zijn.

Poortwachtersrol

Wij geloven dat het NWD een cruciale rol speelt als poortwachter voor vaarlocaties, waarbij niet alleen de wettelijke eisen worden nageleefd door locaties, maar we ook samen een strengere basislijn vaststellen op andere belangrijke thema’s zoals persoonlijke en sociale veiligheid. Boven deze basislijn kan elke vaarlocatie zich onderscheiden en profileren.

Governance

Het NWD, opgezet als een vereniging, breekt met de oude stichtingsstructuur van de CWO. Dit geeft elke aangesloten locatie directe inspraak in de ontwikkeling van diplomeren aan consumenten, het opleiden van instructeurs en de gestelde kwaliteitseisen aan vaarlocaties.

We kiezen daarbij voor een breed bestuur, met vijf bestuursleden. Op die manier kan er een goede vertegenwoordiging bestaan van het diverse landschap. Om de bestuurspositie aantrekkelijk te houden en een gezonde doorstroom te bevorderen, beslaat een bestuurstermijn twee jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging.

Diplomastructuur

Met het NWD introduceren we een vernieuwde diplomastructuur, gericht op de inhoudelijke behoeften van onze cursisten. We hebben gekozen voor een indeling in drie leeftijdscategorieën - jeugd, jongeren en volwassenen - om de eisen en leerdoelen beter te laten aansluiten op de belevingswereld en de fysieke eigenschappen van onze cursisten. Deze aanpak zorgt ervoor dat elke cursist onderwijs ontvangt dat niet alleen veilig en educatief is, maar ook leuk en uitdagend.

Daarnaast introduceren we een modulaire opbouw van onze diplomalijn. Dit stelt ons in staat om de opleidingen flexibeler en meer op maat aan te bieden, waardoor we de consument meer succesmomenten kunnen bieden. Elke module staat voor een specifiek onderdeel of set aan competenties, waardoor cursisten stap voor stap hun vaardigheden kunnen uitbreiden en verdiepen. Dit systeem biedt niet alleen duidelijkheid en structuur maar creëert ook een reeks van haalbare doelen, waardoor elke cursist zich gewaardeerd en gemotiveerd voelt.

De keuze voor deze nieuwe diplomastructuur is een reflectie van onze toewijding om te voldoen aan de hedendaagse eisen en verwachtingen binnen de watersporteducatie. We willen een omgeving creëren waarin iedereen, ongeacht leeftijd of ervaringsniveau, zich veilig, ondersteund en uitgedaagd voelt. We vieren succesmomenten met elkaar.

Techniek

Technologie speelt een cruciale rol in de visie van het Nationaal Watersportdiploma (NWD). Wij zijn van mening dat de omgang met techniek binnen de CWO in de afgelopen jaren, ondanks goede intenties van veel betrokkenen, niet heeft geleid tot de gewenste vooruitgang. Er is aanzienlijk geïnvesteerd, maar er was te weinig focus op het ontwikkelen van een duidelijke visie op de rol van IT voordat er met de ontwikkeling werd gestart.

Bij het NWD nemen we een andere benadering. Wij zijn van mening dat de diploma organisatie verantwoordelijk moet zijn voor het opzetten en onderhouden van een digitaal diplomaregister, evenals voor het ontwikkelen en aanbieden van applicaties die voldoen aan de basisbehoeften van alle aangesloten vaarlocaties. Dit vormt het fundament waarop wij bouwen.

Voor specifiekere behoeften, zoals voortgangssystemen of elektronische leeromgevingen, geloven we dat de wensen van de verschillende (typen) vaarlocaties te divers zijn om vanuit de diplomaorganisatie één universeel systeem te ontwikkelen. In plaats daarvan is het onze taak om een infrastructuur te creëren waarop professionals - of ze nu intern zijn of in samenwerking met een groep locaties worden gezocht - kunnen aansluiten en maatwerkoplossingen kunnen ontwikkelen die aansluiten bij specifieke wensen en behoeften.

Deze benadering stelt ons in staat om effectief en efficiënt te reageren op de snel veranderende technologische landschap, en tegelijkertijd te zorgen dat we een solide en toegankelijke basis bieden voor alle aangesloten vaarlocaties. Zo kunnen we de kwaliteit en toegankelijkheid van de watersporteducatie voortdurend verbeteren, terwijl we ook ruimte bieden voor innovatie en maatwerk.

Sluit je aan!

Wij nodigen alle collega vaarscholen die nog niet bij ons zijn aangesloten uit om zich bij deze beweging aan te sluiten. Samen kunnen we zorgen voor een watersportsector die niet alleen voldoet aan de hoogste standaarden van kwaliteit en veiligheid maar ook een bron van plezier blijft voor iedereen die het water op gaat.

Voor meer informatie over het Nationaal Watersportdiploma en hoe u zich kunt aansluiten bij onze missie, nodigen wij u uit contact met het secretariaat op te nemen.

Veelgestelde vragen