Naar de inhoud gaan

Veiligheid, kwaliteit & plezier op het water.

Terug naar alle artikelen

Introductie nieuwe diplomalijn: duidelijk, realistisch en enthousiasmerend leren watersporten

·consument

Bij het Nationaal Watersportdiploma (NWD) zetten we in op een heldere en motiverende aanpak van vaaropleidingen. Onze nieuwe diplomalijn, bedacht met zowel cursisten als instructeurs in het achterhoofd, is gebaseerd op de kernwaarden van duidelijkheid, realisme, enthousiasmeren en herkenbaarheid.

Duidelijkheid voorop

We hebben onze diplomalijn zo vormgegeven dat iedereen - instructeur of cursist - meteen begrijpt wat de verwachtingen zijn. Competenties en modules zijn expliciet gedefinieerd, waardoor de leerdoelen en vereisten ondubbelzinnig zijn. Een andere winst is het duidelijke onderscheid tussen de rollen van stuurman en bemanning die we maken in de omschrijving van de eisen, zoals hieronder geïllustreerd:

Realistische verwachtingen

Onze vernieuwde diplomalijn is vanaf de grond opgebouwd rond een essentiële vraag: wat is een haalbare verwachting voor een watersporter van een bepaalde leeftijd en op een bepaald niveau? Dit inzicht leidde tot de creatie van drie leeftijdscategorieën, omdat de fysieke en mentale ontwikkeling bij kinderen en jongeren sterk varieert. Een visuele weergave van de ontwikkeling van competenties over verschillende niveaus en leeftijdsgroepen zie je hieronder:

Daarnaast hebben we rekening gehouden met de praktische uitvoerbaarheid van competenties, wat leidt tot flexibiliteit binnen de opleidingen waarbij een module optioneel of verplicht kan zijn. Zo is de module 'Bomen' niet langer verplicht, omdat dit niet mogelijk is op elk vaarwater. Een voorbeeld van de modulestructuur vind je hieronder:

Enthousiasmerend leren

Onze focus ligt op wat de cursisten kunnen en hebben bereikt, niet enkel op wat ze nog niet beheersen. Na een week intensief zeilen kun je misschien nog niet de meest complexe manoeuvres uitvoeren, maar de progressie die je hebt geboekt in andere gebieden is minstens even belangrijk. We vieren de afgeronde modules en we bieden duidelijk adviezen voor de volgende stappen, of dit nu het voltooien van extra modules is of het starten in een nieuwe boot.

Herkenbaar en toegankelijk

Bij het NWD is een diploma direct gelinkt aan een specifiek boottype, wat de herkenbaarheid vergroot. Abstracte benamingen maken plaats voor de concrete boten waarin de vaardigheden zijn opgedaan. Dat doet ook recht aan wat de cursist heeft laten zien, een overstag in een Valk, Tirion of Randmeer is toch echt een heel andere handeling, ondanks dat ze allemaal Kielboten zijn. Het NWD beschrijft de eisen op disciplineniveau (de “wat”), terwijl de vaarlocaties de technische standaard ontwikkelen voor de boten die zij aanbieden (de “hoe”).

Met deze nieuwe diplomalijn verwachten we een nog betere leerervaring te bieden en de watersport toegankelijker te maken voor een breder publiek. Voor meer informatie over de specifieke inhoud van de diplomalijn, bezoek onze diplomalijn-pagina. Ben je enthousiast geworden en wil je een NWD-diploma behalen? Boek dan een cursus bij één van de NWD-vaarlocaties!