Naar de inhoud gaan

Veiligheid, kwaliteit & plezier op het water.

Terug naar alle artikelen

[PERSBERICHT] Nieuwe Koers in Watersportopleidingen: Het Nationaal Watersportdiploma (NWD)

·pers

SMALLINGERLAND, 22 maart 2024 - Vandaag is het Nationaal Watersportdiploma (NWD) gelanceerd, een nieuw diplomasysteem dat is ontstaan vanuit de wens om een veiliger en kwalitatief hoogwaardiger diplomalijn te ontwikkelen, met een succesbeleving voor elk type watersporter. Deze nieuwe diplomalijn biedt het antwoord op de wens voor een overzichtelijke, gespecialiseerde en professionele sector, terwijl er recht wordt gedaan aan de veelzijdigheid binnen het watersportlandschap.

Jeroen Wolthuis, voorzitter van het NWD, benadrukt het belang van deze stap: “Deze lancering markeert de start van een nieuw tijdperk voor vaaropleidingen bij zowel commerciële vaarscholen, als uiteindelijk verenigingen en scoutingclubs. Het NWD is het resultaat van een intensieve samenwerking en de gedeelde visie van de leidende commerciële vaarscholen die merken dat het tijd is voor versnelling in vernieuwing, verdere professionalisering en de lat binnen de watersportopleidingen hoger willen liggen. Waar het diverse watersportlandschap de afgelopen decennia in een “one size fits all” diplomeringslijn opereerde, stelt het NWD de specialismen van verschillende typen vaarlocaties en kennis centraal. Je hebt immers andere vaardigheden nodig voor het varen van een wedstrijd dan een beginnende zeiler nodig heeft. Concreet zul je zien dat de ontworpen diplomalijnen hier sterk op inspelen. Een lang gekoesterde wens van verenigingen en vaarscholen krijgt hiermee invulling.”

Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond accrediteert, in eerste instantie voor een jaar, de instructeursopleidingen van de bij het NWD aangesloten locaties. In die periode wordt enerzijds de accreditatie geborgd en gecontroleerd en anderzijds worden sterke punten uitgewisseld en overgenomen.

Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond: “Het Watersportverbond neemt het voortouw in de noodzakelijke vernieuwing van watersportopleidingen in Nederland. Het belang van opleidingen is groot: watersport is nu eenmaal leuker en veiliger als je bekwaam bent. Alle partijen vinden elkaar in het belang van de eenheid en één merknaam voor watersportdiploma’s. Dit geeft de kwaliteitsuitstraling die de consument mag verwachten. Zeker in een tak van sport die draait om veiligheid.”

Met de weg die is ingeslagen wordt door beide partijen een stap gezet naar een toekomst waarin kwaliteit, veiligheid en plezier in de watersport centraal staan. Het Watersportverbond en het NWD streven samen naar een inclusieve watersportgemeenschap waarin iedereen, ongeacht achtergrond of vaardigheidsniveau, veilig en met plezier kan genieten op het water.

Voor meer informatie over het Nationaal Watersportdiploma en de samenwerking met het Watersportverbond, bezoek www.nationaalwatersportdiploma.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over het Nationaal Watersportdiploma kunt u contact opnemen met Jeroen Wolthuis (voorzitter) +31 (0)6 460 267 15, Thom Hoff (vicevoorzitter) +31 (0)6 456 349 01 of mail naar info@nationaalwatersportdiploma.nl. Bezoek voor aanvullende details ook onze website www.nationaalwatersportdiploma.nl